Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

19 Μαΐου 2022

Ο Δήμαρχος Αρταίων γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού ΣυνεργάτηΔΕ Δημοσιογράφου με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα δημοσιογραφικής προβολής θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Αρταίων με την κάλυψη και ανάδειξη των πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, του έργου, των ανακοινώσεων, των δημοσίων σχέσεων και της εν γένει λειτουργίας του Δήμου Αρταίων και της δημοτικής αρχής μέσω τοπικής ραδιοφωνίας, τοπικών τηλεοπτικών σταθμών, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επίσημης ιστοσελίδας του δήμου, σύνταξης δελτίων τύπου και μέσω της αποδελτίωσης σχετικών δημοσιευμάτων.

Ακολουθούν συνημμένα:

1. Η αρ. πρωτ. 11304/18.05.2022 Γνωστοποίηση

11304 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – 9Ο06ΩΨΑ-Δ69

2. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφίου

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

3. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για τα γενικά προσόντα διορισμού

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

4. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για την προϋπηρεσία – εμπειρία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος (ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου Τ.Κ. 47100), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου, ή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου.