Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ – ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

16 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Δήμαρχος Αρταίων γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού και εποπτείας τεχνικών, συγκοινωνιολογικών, κατασκευαστικών έργων υποδομής και καθημερινότητας.

Ακολουθούν συνημμένα:

  1. Η αρ. πρωτ. 21375/16.09.2022 Γνωστοποίηση 21375 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – 687ΧΩΨΑ-Β2Ξ
  2. Υπόδειγμα Αίτησης ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
  3. Υπεύθυνη Δήλωση για τα γενικά προσόντα διορισμού ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
  4. Υπεύθυνη Δήλωση για κατάρτιση – εμπειρία – προϋπηρεσία ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  5. Υπεύθυνη Δήλωση για προσκόμιση, εφόσον επιλεγούν, των απαραίτητων δικαιολογητικών ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος (ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου Τ.Κ. 47100), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ήμερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου, ή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. 2681362213) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30-15:30.