Εκδηλώσεις

Ενημερωθείτε για τις για παραστάσεις θεάτρου, συναυλίες, φεστιβάλ, και εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων!

Διά ζώσης νομική πληροφόρηση για συνταξιοδοτικά και εργασιακά θέματα

11:00
4/2/2023   Έως  4/2/2023
Επιμελητήριο Άρτας

Δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης σε  συνταξιοδοτικά και εργασιακά θέματα θα δώσει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε (ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε)το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023, από τις 11:00 έως τις 18:00, στο Επιμελητήριο Άρτας.

 Έτσι όσοι πολίτες το επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε εξειδικευμένους νομικούς για δωρεάν, προσωπικές απαντήσεις σε θέματα, όπως:

  • Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ερωτήματα ασφαλισμένων όλων των ταμείων (ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.α.) π.χ θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συντάξεις χηρείας, συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και μειωμένες συντάξεις, απασχόληση συνταξιούχων κλπ. και
  • Εργασιακά δικαιώματα (συμβάσεις, αποδοχές, άδειες κλπ. εξαρτημένης εργασίας Ι.Δ.).

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας καταγραφής των ερωτημάτων που αφορούν σε συνταξιοδοτικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν στοιχεία σχετικά με:

  • Το συνολικό αριθμό ενσήμων τους.
  • Την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης τους.
  • Το είδος ενσήμων (μικτά-απλά-βαρέα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται:

  • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων, Τηλέφωνα: 26813621092681362138
  • Στο Περιφερειακό Παράρτημα ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου, Τηλέφωνο: 26820-26969