Εκδηλώσεις

Ενημερωθείτε για τις για παραστάσεις θεάτρου, συναυλίες, φεστιβάλ, και εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων!

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Άρτας: ​«Καινοτομία, Εκπαίδευση & δια Βίου Μάθηση στον 21ο Αιώνα»

15/3/2024   Έως  16/3/2024

Η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Άρτας και ο Δήμος Αρταίων, αρωγοί στα νέα δεδομένα των καιρών και στις απαιτήσεις της Εκπαίδευσης του 21ου αιώνα αναλαμβάνουν ενεργή υποστήριξη ενός εγχειρήματος με κοινωνικό αποτύπωμα και προεκτάσεις στην κοινωνία των πολιτών.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ε.) Άρτας, συνεκτιμώντας τις σύγχρονες προσεγγίσεις όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην κοινωνία μέσα στην οποία εξελίσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία, θέτει τις βάσεις για την καθιέρωση Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Άρτας, με στόχο την ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου αναφορικά με επίκαιρα ζητήματα των καιρών όπως είναι η Καινοτομία, η Εκπαίδευση, η δια Βίου Μάθηση, ο Ελληνικός Πολιτισμός, η Διοίκηση και η Ηγεσία, η Ψηφιακή Διακυβέρνηση και η Πράσινη Μετάβαση, η Κοινωνία και η Πολιτική, ο Διεθνισμός, οι Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις.

Η πλουραλιστική κοινωνία μας δίνει προεκτάσεις σε ζητήματα ποικίλου περιεχομένου, με αφετηρία τη Γνώση και την προετοιμασία του/της ενεργού πολίτη/δας του μέλλοντος όπου η Εκπαίδευση και η Παιδεία κατέχουν πρωταρχικό και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι βασικοί στόχοι που αποτελούν έναυσμα για την οργάνωση του συνεδρίου εστιάζουν:
στον εποικοδομητικό διάλογο, μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας,
στη δημοσιοποίηση σύγχρονων επιστημονικών θέσεων,
στην παρουσίαση και την ανάδειξη καινοτόμων πρακτικών στις εκπαιδευτικές βαθμίδες, στο πλαίσιο της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και της εκπαίδευσης ενηλίκων,
στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του/της εκπαιδευτικού και την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα της εκπαίδευσης, και
στην καταγραφή και την επανεκτίμηση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

Περισσότερα στο https://dipeartas.weebly.com/