Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Επιστολή Δημάρχου σε Πρωθυπουργό

30 Ιουνίου 2022

“Να δοθεί το 3% των εσόδων του παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στους Δημότες και στους Δήμους των περιοχών, όπου φιλοξενούνται Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί μεγαλύτεροι από 15ΜW

Την απόδοση του ειδικού τέλους του Ν. 3468/2006 στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας-κατοίκους των περιοχών όπου είναι εγκατεστημένοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (Υ.Η.Σ) με ισχύ άνω των 15 ΜW, ζητά με επιστολή του από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος Κωνσταντίνο Σκρέκα, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Στύλιο, τους Βουλευτές του Νομού Άρτας και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, ο Δήμαρχος  Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Με την επιστολή ο κ. Τσιρογιάννης ζητά να γίνει αντίστοιχη τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, ώστε όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Τσιρογιάννης: «Να οδηγηθούμε σε μια νεότερη και πιο δίκαιη νομοθετική μεταχείριση των ΥΗΣ και σε αντίστοιχη άρση της αδικίας την οποία αισθάνονται και βιώνουν καθημερινώς οι συμπολίτες μας, που τυχαίνει να ζουν σε περιοχές όπου  έχουν εγκατασταθεί μεγάλης ισχύος υδροηλεκτρικοί σταθμοί».

Ποιο είναι το θέμα που αναδεικνύει ο Δήμαρχος 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρο 35 του Ν.3468/2006 και η τροποποίηση του, καταβάλλεται στους δικαιούχους ειδικό τέλος 3% επί των ακαθάριστων εσόδων από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, στους δημότες και στους Δήμους που τα φιλοξενούν.

Όμως, ο νόμος αυτός εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις των ΑΠΕ με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 15 MW, δηλαδή μόνο στους Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, αποκλείοντας έτσι όλους τους μεγαλύτερους σε εγκατεστημένη ισχύ Υ.Η.Σ. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι από αυτούς παράγονται μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας και χωρίς επίσης να λαμβάνονται υπόψιν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τους κατοίκους της περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι ΥΗΣ.

Η διάκριση αυτή μεταξύ μεγάλων και μικρών ΑΠΕ για την απόδοση του τέλους, δεν φαίνεται να έχει κάποια δικαιολογητική αιτία, δεδομένου μάλιστα ότι από τη συμπερίληψη και των μεγάλων ΥΗΣ στη ρύθμιση, δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

Το αποδοτέο τέλος για τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, είναι δίκαιο, δεδομένου ότι η εγκατάσταση κάθε Υ.Η.Σ. σε μια περιοχή έχει ως αναγκαίο επακόλουθο τη μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών και την αλλαγή των χρήσεων γης στην περιοχή, όπως και την πιθανή αλλοίωση του εδάφους ή πιθανή πλημμύρα, συνέπειες τις οποίες υφίστανται με άμεσο τρόπο οι κάτοικοι της εκάστοτε περιοχής. Πέραν όμως αυτού, το εν λόγω αποδιδόμενο τέλος, συνιστά και μία σημαντική οικονομική ελάφρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, ειδικά δε σήμερα λόγω της ενεργειακής κρίσης, που τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα, ως εκ τούτου η αποκόμιση του τέλους θα είναι πολύ σημαντική βοήθεια.

Σημειώνεται, πως μεταξύ των ΥΗΣ που η ΔΕΗ κατέχει και διαχειρίζεται περιλαμβάνεται και ο υδροηλεκτρικός σταθμός Πουρναρίου (Πουρνάρι  I και II), που βρίσκεται στην περιφέρειά μας και έχει συνολική ισχύ 331,5 MW. Κι ενώ οι κάτοικοι της περιοχής της Άρτας, όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο ΥΗΣ Πουρναρίου βιώνουν καθημερινώς όλα αυτά τα χρόνια τις συνέπειες της λειτουργίας του, και μάλιστα πολύ περισσότερες από αυτές που θα δημιουργούσε ένας κατά πολύ μικρότερης ισχύος ΥΗΣ, δεν προβλέπεται γι’ αυτούς καμία ανταποδοτική ρύθμιση.

Τέλος, η ΔΕΗ κατέχει και διαχειρίζεται σταθμούς υδροηλεκτρικής ενέργειας στους ποταμούς Νέστο, Αλιάκμονα, Εδεσσαίο, Αώο, Αχελώο, Ταυρωπό, Άραχθο και Λάδωνα.

 Η λύση που προτείνει ο Δήμαρχος 

«Χρειάζεται πολιτική βούληση και κοινές συνέργειες από την στιγμή που δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Άρα είναι όλα θέμα απόφασης, σε μια τόσο κρίσιμη και δύσκολη περίοδο που βιώνουν οι δημότες μας λόγο της ενεργειακής κρίσης. Μία λύση, θα ήταν να συμπεριληφθούν οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί με μεγαλύτερη ισχύ από αυτή 15 MW, με ταυτόχρονη διαβάθμιση των αποδοτέων τελών, ώστε να εφαρμοστεί ένα σύστημα ολοκληρωμένο και δίκαιο για όλους τους ΥΗΣ. Έτσι, θα μπορεί να αποδίδεται το ποσοστό 3% του παραγωγού (χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού) στους δημότες ή στους Δήμους, όπου είναι εγκατεστημένοι οι ΥΗΣ και να ωφεληθούν έμπρακτα οι συμπολίτες μας», όπως πρότεινε στον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Αρταίων.