Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Επιλογή Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Αρταίων σε θέματα Διαχείρισης & Προστασίας Περιβάλλοντος

10 Δεκεμβρίου 2019

Κατόπιν της αρ. πρωτ. 26839/27.11.2019 Γνωστοποίησης για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Αρταίων, κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ, σε θέματα Διαχείρισης & Προστασίας Περιβάλλοντος, αναρτήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων Δήμου Αρταίων τη Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019, το αρ. πρωτ. 27914/09.12.2019 έγγραφο με το οποίο επιλέχτηκε ο/η υποψήφιος με την αρ. πρωτ. 27108/29.11.2019 αίτηση για την ως άνω θέση.

27914 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ