Έργα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων -Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.

01 Μαρτίου 2024

Ολοκληρώθηκε το «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων -Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Δήμου Αρταίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», για την δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», από το οποίο χρηματοδοτείται. To Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Αρταίων εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/2023 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (ΕΣΕΚΚ) περιλαμβάνει τη συλλογή, καταγραφή, οργάνωση και αξιολόγηση των σχετικών στοιχείων των Δήμων, για την ιεράρχηση όλων των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων που κινδυνεύουν να απωλέσουν τον κοινόχρηστο/κοινωφελή χαρακτήρα τους, εντός μιας πολεοδομικής ενότητας λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
Το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Σχεδίων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) καθορίζεται από το άρθρο 92 του ν.4759/2020 και συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκύκλιο Τεχνικών Οδηγιών και της τροποποίησής της (Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54863/708/30-05-2022.

Η χρηματοδότηση της μελέτης του Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Αρταίων, προϋπολογισμού € 37.200,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), προήλθε από το Πράσινο Ταμείο.