Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ενημέρωση για τον ανοιχτό διαγωνισμό του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» του Δήμου Αρταίων

15 Δεκεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                 Άρτα 15-12-2021
ΤΥΔ                                                                                                                     ΑΔΑ: Ω8ΝΔΩΨΑ-ΗΚΩ
Πληρ.: Κακκάβα Αντωνία
Τηλ.:2681362228
Fax : 2681362254

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» του Δήμου Αρταίων.

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Τσιρογιάννης Χρήστος έχοντας υπ’ όψιν τα εξής :

  1. Την αριθμ. 24753/16-11-2021 διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» του Δήμου Αρταίων
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  3. Το ΥΨηΔ έγγραφο με αρ. Πρωτ. 43492/2021 του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Σύμφωνα με την διακήρυξη τελευταία ημέρα κατάθεσης προσφορών για τον διαγωνισμό ήταν η 16/12/2021. Όμως με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου μπορείτε να καταθέτετε προσφορές μέχρι και την 14/12/2021 επειδή το σύστημα δεν θα λειτουργεί από 15/12/2021 έως και 21/12/2021.

Προς αντικατάσταση της 16/12/2021 μπορείτε να καταθέσετε προσφορές στις 22/12/2021 και μόνο για αυτή την ημέρα.

Το άνοιγμα των προσφορών θα διενεργηθεί την αμέσως επόμενη ημέρα 23/12/2021.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα