Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ενημέρωση για τον ανοιχτό διαγωνισμό του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» του Δήμου Αρταίων

15 Δεκεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                 Άρτα 15-12-2021
ΤΥΔ                                                                                                                     ΑΔΑ: Ω8ΝΔΩΨΑ-ΗΚΩ
Πληρ.: Κακκάβα Αντωνία
Τηλ.:2681362228
Fax : 2681362254

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» του Δήμου Αρταίων.

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Τσιρογιάννης Χρήστος έχοντας υπ’ όψιν τα εξής :

  1. Την αριθμ. 24753/16-11-2021 διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» του Δήμου Αρταίων
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  3. Το ΥΨηΔ έγγραφο με αρ. Πρωτ. 43492/2021 του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Σύμφωνα με την διακήρυξη τελευταία ημέρα κατάθεσης προσφορών για τον διαγωνισμό ήταν η 16/12/2021. Όμως με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου μπορείτε να καταθέτετε προσφορές μέχρι και την 14/12/2021 επειδή το σύστημα δεν θα λειτουργεί από 15/12/2021 έως και 21/12/2021.

Προς αντικατάσταση της 16/12/2021 μπορείτε να καταθέσετε προσφορές στις 22/12/2021 και μόνο για αυτή την ημέρα.

Το άνοιγμα των προσφορών θα διενεργηθεί την αμέσως επόμενη ημέρα 23/12/2021.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα