Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ένα ακόμη έργο αποκατάστασης οδικού δικτύου για την Τοπική κοινότητα Γραμμενίτσας υπεγράφη από την Δημοτική Αρχή Άρτας

30 Ιουλίου 2020

Χρήστος Τσιρογιάννης: «Βήμα βήμα, έργο με το έργο αλλάζουμε τις υποδομές σε όλο το εύρος του Δήμου μας».

Εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της τοπικής κοινότητας Γραμμενίτσας βαδίζουν προς υλοποίηση, μετά την υπογραφή της σύμβασης έργου από τον Δήμαρχο Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη, παρουσία και του εργολάβου.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση του οδικού δικτύου αλλά και άλλες εργασίες εντός του οικισμού της Γραμμενίτσας, με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από Δημοτικούς Πόρους και πόρους της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις:

  • Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων
  • Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
  • Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες
  • Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος
  • Σκυροδέματα κατηγορίας C16/20
  • Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C
  • Υπόβαση μεταβλητού πάχους
  • Βάση οδοστρωσίας πάχους 0.10m
  • Ασφαλτική προεπάλειψη
  • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

«Βήμα βήμα, έργο με το έργο αλλάζουμε τις υποδομές σε όλο το εύρος του Δήμου μας. Με την υπογραφή της σημερινής σύμβασης, αναμένεται να ικανοποιηθούν αρκετά από τα αιτήματα των δημοτών μας. Αυτό που θέλω να πω στους συμπολίτες μου, είναι πως στον Δήμο δουλεύουμε σταθερά και μεθοδικά για να λύνουμε εκκρεμότητες και προβλήματα προηγούμενων ετών. Κάνουμε πολλά για όλες τις γειτονιές της πόλης μας και τις Κοινότητες μας και θα συνεχίσουμε», ήταν το σχόλιο του Δημάρχου, κατά την υπογραφή της σύμβασης.