Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 9η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Tετάρτη και ώρα 09:00 π.μ

08 Δεκεμβρίου 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με τηλεδιασκεψη ή δια περιφοράς συνεδρίαση την 9η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Έγκριση για την προμήθεια τεστ γρήγορου ελέγχου λόγω COVID 19 (RAPID TESTS)με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016.».
2.- Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 601/2020 αποόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση για Διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2020 και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ