Χωρίς κατηγορία

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

22 Απριλίου 2024

2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΚ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

  ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση 2ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής

                 Αρχής του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ»

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 26η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύουν, με μοναδικό θέμα συζήτησης:

Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2024

Α. Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  προερχόμενοι από τις λοιπές παρατάξεις (μέχρι 7):

ΘΕΜΑ 1ο : Σχετικά με την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ

ΘΕΜΑ 2Ο : Σχετικά με την λειτουργία του νέου θέατρου μέσα στο Κάστρο

ΘΕΜΑ 3ο: Έργο 100 ημερών νέας δημοτικής αρχής

ΘΕΜΑ 4ο : Νέα Γεφύρωση ποταμού Αράχθου στο τρίγωνο

ΘΕΜΑ 5ο: Υλοποίηση έργων από πρόγραμμα ΒΑΑ

ΘΕΜΑ 6ο : Σχολεία Δήμου

ΘΕΜΑ7ο :  Πυροπροστασία – Ενέργειες Δήμου

Γ.  Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Προέδρους  Δημοτικών  Κοινοτήτων (μέχρι 2):

ΘΕΜΑ 1ο : Αποκατάσταση οδοστρώματος που είναι σε κακή και επικίνδυνη κατάσταση σε όλο το μήκος όπου έχει κατασκευαστεί το αποχετευτικό δίκτυο

ΘΕΜΑ 2ο : Ενημέρωση σχετικά με το έργο Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΗΛΑΣ