Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

22 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (Α’87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις  των άρθρων 4 και 6 του Ν.5056/2023 και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση  την  27η  Μαρτίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,  στο παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή παραίτησης  του Δημοτικού Συμβούλου Χρηστούλη Σωτηρίου, από αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής και εκλογή νέου αναπληρωματικού μέλους

 

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χριστόφορος Σιαφάκας

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                 Κωνσταντίνος Πατήλας