Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν.5056/2023 και το άρθρο 67 του  Ν.3852/2010 (Α’87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,   και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση  την  24η  Ιανουαρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 18,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,  στο παρακάτω  μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2024 Δήμου Αρταίων

 

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χριστόφορος Σιαφάκας

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                 Κωνσταντίνος Πατήλας