Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Φιλοθέης

Λίγες Πληροφορίες...

Η Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων αποτελείται από 5 τοπικές κοινότητες, καταλαμβάνει έκταση 50.614 στρεμμάτων και έχει συνολικό πληθυσμό 5.800 (απογραφή 2011).

Τοπική Κοινότητα Πρόεδρος Πληθυσμός
Αγίου Σπυρίδωνος Γείτονας Πέτρος 1340
Άγιος Σπυρίδωνας 1223
Βαθύπεδο 62
Δοκίμια 55
Χαλκιάδων Βασιλάκος Απόστολος 1277
Χαλκιάδες 1277
Καλαμιάς Τζώρας Βασίλειος 1186
Καλαμιά 1186
Κιρκιζατών Μπέλλος Νικόλαος 789
Κιρκιζάτες 473
Πλησιοί 316
Καλοβάτου Τσαντήλας Παναγιώτης 646
Καλόβατος 559
Κακόβατος 87
Ρόκκας Βάντζος Χρήστος 562
Ρόκκα 562

Πιθανόν το αρχαιότερο μνημείο της βυζαντινής Άρτας. Χτίστηκε στο β΄ μισό του 9ου ή στο 10ο αιώνα και η προσωνυμία “Κατσούρη” είναι άγνωστης προέλευσης, αλλά σίγουρα πολύ παλιά, καθώς υπάρχει σε συνοδικό ορισμό του 1229.

Τουριστικός Χάρτης