Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Αμβρακικός

Λίγες Πληροφορίες...

Η Δημοτική Ενότητα Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων αποτελείται από 9 τοπικές κοινότητες και έχει συνολικό πληθυσμό 4.344 (απογραφή 2011).

Τοπική Κοινότητα Προέδρος Πληθυσμός
Ανέζας Τσάμπας Φώτιος 1.599
Ανέζα 1.211
Μύτικας 258
Απόμερο 130
Ράχης Κοτρότσιος Ηλίας 633
Πολυδρόσου Μπαλάγκας Νικόλαος 516
Πολύδροσο 468
Παλαιοσκαμνιά 48
Καλογερικού Πάυλου Ονούφριος 510
Βίγλας Κούτας Κωνσταντίνος 405
Γαβριάς Τζιομάκης Αθανάσιος 399
Ψαθοτοπίου Τσιαντής Χρήστος 253
Στρογγυλής Φλούδας Γεώργιος 235
Κορωνησίας Πατεντάς Γεώργιος 192

Οι παλιές κτιριακές εγκαταστάσεις του λιμανιού αναστηλώθηκαν και σε αυτές υπάρχει έκθεση για το ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον του Αμβρακικού, ανάγλυφος χάρτης της περιοχής, δυνατότητα προβολής ζωντανής εικόνας από την αποικία των αργυροπελεκάνων και οπτικοακουστικό υλικό για την ενημέρωση των επισκεπτών.

Αποτελεί μια πρωτοβουλία εξοικείωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών με το φυσικό περιβάλλον. Προς την προσπάθεια αυτή έχουν παρθεί ορισμένες πρωτοβουλίες οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, όπως περιηγήσεις στη λιμνοθάλασσα της Ροδιάς, πληροφόρηση για τον παραδοσιακό τρόπο αλιείας στα διβάρια και επίσκεψη στην Ι.Μ. Παναγίας Ροδιάς.

Κατά μήκος του Δήμου στο Δ.Δ. Κορωνησίας και σε περιοχή δεκατριών στρεμμάτων εκτείνεται παραλία και αμμουδιά, η οποία έχει σπουδαίο πολιτιστικό και τουριστικό εν-διαφέρον και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες.

Ο Αμβρακικός κόλπος είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ευρώπης, ο οποίος περιλαμβάνεται στους 11 ελληνικούς υγροτόπους διεθνούς ενδιαφέροντος της Σύμβασης Ramsar, ενώ η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000.
Στη νότια πλευρά του Δήμου, και μεταξύ των εκβολών του Λούρου και του Άραχθου, σχηματίζονται τέσσερις μεγάλες λιμνοθάλασσες. Εδώ βρίσκεται και ο μεγαλύτερος καλαμιώνας των Βαλκανίων που αποτελεί καταφύγιο για δεκάδες νεροβούβαλους.
Λόγω της ιδιαίτερης βλάστησης και του μεσογειακού κλίματος ο Αμβρακικός είναι από τις πιο πλούσιες σε είδη πουλιών περιοχές στην Ελλάδα. Σήμερα έχει σχεδόν 300 καταγραμμένα είδη – συνολικού πληθυσμού άνω των 100.000 – εκ των οποίων το 1/3 είναι σπάνια ή απειλούμενα.

Πρόκειται για μικρό κάστρο που βρίσκεται στο νησί της Κορωνησίας στον Αμβρακικό κόλπο. Είναι «δίδυμο» οχυρωματικό έργο με το κάστρο της Λασκάρας στην περιοχή της Πρέβεζας. Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση μετά την πρόσφατη αναμόρφωσή του.

Η ίδρυσή του χρονολογείται γύρω στο 10ο αιώνα. Κατά το 15ο και 16ο αιώνα μ.Χ. γνώρισε μεγάλη ευμάρεια, αργότερα όμως έπεσε σε μαρασμό κι εγκαταλείφθηκε.

Τουριστικός Χάρτης