Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρταίων
dikeda.gr Κέντρο Κοινωνικών Δράσεων Δήμου Αρταίων – 47100 Άρτα

Διοικητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Σφήκας Δημήτριος Πρόεδρος
Χαρακλιάς Κωνσταντίνος Μέλος
Νταλάκας Δημήτριος Μέλος
Τόλη Ανθή Μέλος
Παππά Γλυκερία Μέλος
Σταμάτη Ευτυχία Μέλος
Γιώτης Αλέξανδρος Μέλος
Παππάς Κωνσταντίνος Μέλος
Ζαρκάδας Χρήστος Μέλος
Ζαχάρης Σωτήριος Μέλος

Ο Σκοπός μας…

Σκοπός της Δημοτικής Επιχείρησης είναι να διαμορφώσει και να υλοποιήσει ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα δράσης που θα στοχεύει στους τομείς:

  • της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης,
  • του πολιτισμού,
  • του αθλητισμού,
  • του περιβάλλοντος, με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.
  • την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας,
  • καθώς και της εκπόνησης και εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται στη Άρτα από το 2004, από την ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. και απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας.Άτομα χαμηλού οικονομικού επιπέδου, κοινωνικά αποκλεισμένα, σωματικά ανήμπορα,που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, βοήθεια στο σπίτι, χωρίς οικογενειακό ή κοινωνικό περίγυρο, είναι εκέινα που εντάσσονται στο πρόγραμμα και εξυπηρετούνται με οποιο τρόπο είναι εφικτό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που άτομα της τρίτης ηλικίας εξυπηρετούνται έχοντας υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον,το οποίο όμως αδυνατεί σε καθημερινή βάση να τα φροντίσει.

Σκοπός του προαναφερόμενου προγράμματος που έτυχε ενθουσιώδεις υποδοχή από τους ηλικιωμένους,είναι η στήριξη των ατόμων και των οικογενειών τους και έχει ως αποτέλεσμα μέσα από υποστηρικτηκές υπηρεσίες να κάνει το άτομο ενεργό μέλος της κοινωνίας,να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του με την στήριξη ενός πλαισίου κοινωνικής φροντίδας σε τοπική βάση και να καταφέρνει να παραμείνει στο οικείο περιβάλλον αποφεύγοντας τον ιδρυματισμό. Αυτή τη στιγμή η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας είναι στελεχωμένη με Κοινωνική Λειτουργό, Βοηθό Νοσηλεύτρια, Οικογενειακή Βοηθό.