Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

13 Απριλίου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5, του άρθρου 51 και των παρ. 1 και 2, του άρθρου 52, του Ν. 4849/21 (ΦΕΚ 207/5.11.2021 τεύχος Α’): «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων….. και λοιπές διατάξεις», ο Δήμος μπορεί να χορηγεί άδειες και θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο κατόπιν προκήρυξης, ενώ οι θέσεις παραχωρούνται σε: α) παραγωγούς πωλητές, β) επαγγελματίες πωλητές, ήτοι ανέργους που είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας σε ισχύ, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία και γονείς ανηλίκων τέκνων με αναπηρία 50% τουλάχιστον, από οποιαδήποτε αιτία. Πιο ειδικά και αποκλειστικά για θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο, από τον μήνα Μάιο, ως και τον μήνα Σεπτέμβριο, σε : α) ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων, β) σε υφιστάμενους κατόχους άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή δικαιώματος για πλανόδια δραστηριοποίηση, από τον Δήμο Αρταίων, αποκλειστικά για τη λειτουργία κινητής καντίνας ή φορητής εγκατάστασης έψησης.

Με τις αριθμ. 295/2018 και 357/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκαν οι θέσεις του στάσιμου εμπορίου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, αποκλειστικά για το ψήσιμο κάστανων και καλαμποκιών ως εξής:

Κοινότητα Άρτας
Πλατεία Κρυστάλλη (1 θέση)
Πλατεία Ζέρβα (περίπτερο) (1 θέση)
Εκκλησάκι Αγίου Μάρκου (1 θέση)
Πλατεία Μονοπωλίου (έξω από το μεσαίο περίπτερο) (1 θέση)
Σκουφά και Μάνθα (Άγ. Δημήτριος) (1 θέση)
Σκουφά και Γριμπόβου (1 θέση)
Κεντρική πλ. Αγ. Αναργύρων (Άγ. Θεράποντας) (1 θέση)
Κεντρική πλ. Εργατικών Κατοικιών (1 θέση)
Πλατεία Γλυκορίζου (1 θέση)

Κοινότητα Κεραματών
Έξω από το Δημοτικό Σχολείο (1 θέση)
Έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ.Τριάδας (1 θέση)
Δίπλα από το αντλιοστάσιο θέση Μαρέτη (1 θέση)

Κοινότητα Λιμίνης
Πλατεία Λιμίνης (3 θέσεις)
Πίσω από το κοινοτικό γραφείο (3 θέσεις)
Στη βρύση δίπλα στην παιδική χαρά (2 θέσεις)

Κοινότητα Ροδαυγής
Κακολάγκαδο στην πέτρινη βρύση (3 θέσεις)
Πλατεία Ροδαυγής (1 θέση)

Κοινότητα Καμπής
Κεντρική πλατεία (1 θέση)
Κόμβος Φιλιππιάδας – Καμπής (1 θέση)
Γήπεδο Καμπής (1 θέση)

Κοινότητα Κορωνησίας
Κεντρική πλατεία προς το λιμάνι (1 θέση)

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κατηγοριών που επιθυμούν την χορήγηση της σχετικής άδειας και της θέσης στάσιμου εμπορίου για το ψήσιμο καστάνων και καλαμποκιών, για
τις παραπάνω θέσεις, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους ως την Τρίτη 26 Απριλίου 2022, στο γραφείο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, ως εξής:

Α. Οι παραγωγοί πωλητές, αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμητή θέση δραστηριοποίησης και αντίγραφο της άδειάς τους, σε ισχύ
Β. Οι επαγγελματίες πωλητές,
i. αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμητή θέση δραστηριοποίησης, αντίγραφο της άδειάς τους, σε ισχύ και κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή
ii. αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμητή θέση δραστηριοποίησης, αντίγραφο της άδειάς τους σε ισχύ και οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο αποδεικνύει το ατομικό ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία ή του ανήλικου τέκνου τους σε ποσοστό επίσης 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία.

Ειδικότερα, για τους μήνες Μάιο-Σεπτέμβριο (ψήσιμο καλαμποκιών):
i. Αίτηση, στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμητή θέση δραστηριοποίησης, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή
ii. Αντίγραφο άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή δικαιώματος για πλανόδια δραστηριοποίηση, από τον Δήμο Αρταίων, αποκλειστικά για τη λειτουργία φορητής εγκατάστασης έψησης.

Διευκρινίζεται ότι κάθε θέση μπορεί να παραχωρείται σε περισσότερους από έναν πωλητές για διαφορετικά διαστήματα του έτους ή για διαφορετικές ημέρες ή ώρες δραστηριοποίησης. Δεν
επιτρέπεται η ταυτόχρονη δραστηριοποίηση περισσοτέρων του ενός πωλητών στην ίδια θέση.

Σε κάτοχο άδειας για δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο μπορεί να παραχωρηθεί κατά μέγιστο μία (1) από τις παραπάνω θέσεις. Αν στον κάτοχο άδειας έχουν παραχωρηθεί περισσότερες θέσεις, τότε θα πρέπει με δήλωσή του προς τους αντίστοιχους φορείς λειτουργίας να επιλέξει ποια θα διατηρήσει παραιτούμενος από τις λοιπές σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών.

Υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά θα αποκλειστούν.

Πληροφορίες παρέχονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι Ανδρέου Μαρία, Λιάγκα Αγγελική, στα τηλέφωνα 26813 62289 και 26813 62244.

anakoinosi dimosia prosklisi gia stasimo emborio 2022