Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Δημοπρατείται στις 16 Δεκεμβρίου το έργο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα

18 Νοεμβρίου 2021

Χρ. Τσιρογιάννης: «Στόχος η επάρκεια νερού για την καλύτερη άρδευση των καλλιεργειών».

Εργασίες επένδυσης του κεντρικού αρδευτικού αύλακα σε Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα από οπλισμένο σκυρόδεμα, δημοπρατεί ο Δήμος Αρταίων σύμφωνα με τον προγραμματισμό του.

Ειδικότερα, ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του εγγειοβελτιωτικού έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα: Βλαχέρνα -Γραμμενίτσα – Ρόκκα» με προϋπολογισμό 2.143.200,00 ευρώ και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020 ΕΣΠΑ (ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ).

Ο Δήμος προβαίνει στη δημοπράτηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα λόγω του χωμάτινου χαρακτήρα του υφιστάμενου αύλακα, όπως προβλήματα διαρροής. Παράλληλα, με το έργο που θα γίνει θα μειωθεί το κόστος συντήρησης, καθώς δεν θα υπάρχει η ανάγκη για καθαρισμό της αυτοφυούς βλάστησης σε ετήσια βάση κάθε χρόνο για να επιτυγχάνεται η μέγιστη παροχή του νερού. Έτσι, με τις εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν θα υπάρξει ασφάλεια των ιδιοκτησιών από πλημμύρες καθώς και επαρκές πότισμα για όλες τις καλλιέργειες.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, έως την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021.