Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Δημοπρατείται η κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Αρταίων

12 Ιανουαρίου 2022

Στις 25 Ιανουαρίου δημοπρατείται και οδεύει προς υλοποίηση η κατασκευή του Πράσινου Σημείου του Δήμου Αρταίων. Μια εξέλιξη η οποία θα αποτελέσει την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου το οποίο αφενός θα αναβαθμίσει τις υποδομές στον Δήμο σε ό,τι αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων και αφετέρου, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Ειδικότερα, ο Δήμος Αρταίων, για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που θέτει και την προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων, προχωρά στην δημιουργία  Πράσινου Σημείου σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου, δίπλα στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), όπου εκεί θα συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά όπως χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, πράσινο, ογκώδη, και άλλα είδη.

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι:

  • Να συμβάλλει στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, ύφασμα και ξύλο, και άρα στην αύξηση της εκτροπής τους από χώρους τελικής διάθεσης,
  • Να μειώσει την ανεξέλεγκτη διάθεση ογκωδών αποβλήτων προς ταφή,
  • Να εξυπηρετήσει τους δημότες στην χωριστή απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων ειδικών κατηγοριών οικιακών αποβλήτων αλλά και χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού,
  • Να αποτελέσει ως χώρο εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων,
  • Να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση και μέσω εφαρμογής διαφόρων συστημάτων ανταπόδοσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 535.000,00 ευρώ με τη χρηματοδότηση του έργου να καλύπτεται από το ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΕΣΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις.