Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

11 Ιανουαρίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για μίσθωση ακινήτου για δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αρταίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

 προκηρύσσει φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αρταίων.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να διαθέτει ενιαία ισόγεια αίθουσα, ικανοποιητικά αεριζόμενη και φωτιζόμενη, εμβαδού 80τ.μ. τουλάχιστον.
 2. Να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του αστικού ιστού της πόλης της Άρτας
 3. Να είναι εύκολα προσβάσιμο μέσω πλατείας ή πεζόδρομου.
 4. Το κτίριο δεν πρέπει να έχει φθορές στον φέροντα οργανισμό ή στην τοιχοποιία ή στα επιχρίσματα.
 5. Να μην έχει σοβαρές φθορές στα κουφώματα, στα είδη υγιεινής ή στις εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού, οι οποίες να καθιστούν το κτίριο μη λειτουργικό.
 6. Να διαθέτει επιπλέον της αίθουσας, δύο χώρους υγιεινής.
 7. Να έχει έναν μετρητή της ΔΕΗ που θα καταμετρά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο μίσθιο.
 8. Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει πλήρεις υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις σε λειτουργία, εσωτερικές καλωδιώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 9. Πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας
 10. Όλοι οι χώροι να είναι χρωματισμένοι και να έχει διαμορφωθεί τελική στάθμη δαπέδου.
 11. Θα είναι στην κρίση της επιτροπής η επιλογή του καταλληλότερου κτιρίου σχετικά με τη θέση και το διατιθέμενο χώρο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της βιβλιοθήκης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την 6η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 έως 14:30.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα έχει συνταχθεί ως Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του να προσφέρει για εκμίσθωση συγκεκριμένο ακίνητο ιδιοκτησίας του, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που περιγράφονται στην αρ. 814/10-01-2018 διακήρυξη.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται από το Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αρταίων, καθημερινά.

Διεύθυνση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου.

Τηλ: 2681362272 πληρ. Παππάς Χρήστος.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας, ενώ θα βρίσκεται αναρτημένη και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr).

 

                                                                                        Ο Δήμαρχος

 

                                                                              Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

Ακριβές Αντίγραφο
Με εντολή Δημάρχου
Η υπάλληλος του Δήμου
Καψάλη Κλεονίκη

2η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ