Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, Δ.Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ

15 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΔΑ: 6ΗΟΝΩΨΑ-ΓΞΩ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Άρτα, 13 Μαΐου 2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   Αρ.Πρωτ.:  9038/2020
Τμήμα Εσόδων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή η εκμίσθωση των αγροτικών (σχολικών και δημοτικών εκτάσεων)  της Δ.Ε. Αμβρακικού, της Δ.Ε. Ξηροβουνίου και της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων, ως κάτωθι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια»

Τ.Κ. Γαβριάς

1) σχολική έκταση(αρ.κληρ.436) εμβαδού 14,25στρ. θέση «Αραμπάδες»

2) σχολική έκταση(αρ.κληρ.206) εμβαδού 8,115στρ. θέση «Ρόγγια»

3) σχολική έκταση(αρ.κληρ.211) εμβαδού 6,245στρ. θέση «Ρόγγια»

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι»

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες»

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι»

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα»

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες»

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα»

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι»

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα»

2) σχολικός κλήρος εμβαδού 2,00στρ. θέση «Μαραθιά Χανόπουλο»

3) δημοτική έκταση εμβαδού 4,563στρ. θέση «Λυγαριά Καμπής»

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.422) θέση «Νησί»

2) Σχολική έκταση εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.1203) θέση «Τσιβίκια»

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 7,450 στρ. θέση «Καμάρες»

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961στρ. θέση «Ράχες»

2) σχολική έκταση εμβαδού 6,5 στρ. θέση «Παλιομέτοχο»

Τ.Κ. Καλαμιά

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 5,5 στρ. .(αρ.κληρ.403) θέση «Γκαμήλες»

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 27/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα ως κάτωθι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» ώρα 09:00 με 09:15

Τ.Κ. Γαβριάς

1) σχολική έκτ.(αρ.κληρ.436) εμβαδ.14,25 στρ. «Αραμπάδες» ώρα 09:15 με 09:30

2) σχολική έκτ.(αρ.κληρ.206)εμβαδ. 8,115στρ. θέση «Ρόγγια» ώρα 09:30 με 09:45

3) σχολική έκτ.(αρ.κληρ.211) εμβαδ 6,245στρ. θέση «Ρόγγια» ώρα 09:45 με 10:00

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» ώρα 10:00 με 10:15

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» ώρα 10:15 με 10:30

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» ώρα 10:30 με 10:45

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» ώρα 10:45 με 11:00

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» ώρα 11:00 με 11:15

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» ώρα 11:15 με 11:30

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι» ώρα 11:30 με 11:45

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικ. κλήρος εμβαδ.12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα» ώρα 11:45 με 12:00

2) σχολικ. κλήρος εμβαδ. 2,00στρ.  «Μαραθιά Χανόπουλο» ώρα 12:00 με 12:15

3) δημοτικ έκταση εμβαδ.4,563στρ. θέση «Λυγαριά Καμπής» ώρα 12:15 με 12:30

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) δημοτ. έκταση(αρ.κληρ.422) εμβαδ.3,5 στρ. θέση «Νησίι» ώρα 12:30 με 12:45

2) σχολ.έκταση(αρ.κληρ.1203)εμβαδ.3,5στρ.θέση «Τσιβίκιαι» ώρα 12:45 με 13:00

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 7,450 στρ. θέση « Καμάρες » ώρα 13:00 με 13:15

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961 στρ. θέση « Ράχες » ώρα 13:15 με 13:30

2) σχολική έκταση εμβαδού 6,5 στρ. θέση «Παλιομέτοχο» ώρα 13:30 με 13:45

Τ.Κ. Καλαμιά

1) δημοτ.έκταση(αρ.κληρ.403)εμβαδ.5,5στρ.θέση«Γκαμήλες»ώρα 13:45 με 14:00

 

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό ενοικίου που καταβάλλονταν μέχρι την λήξη των συμβάσεων των προηγούμενων δημοπρασιών ανά στρέμμα ετησίως ή τις τιμές εκκίνησης προηγούμενων άγονων διαγωνισμών, ήτοι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» τιμή εκκίνηση 12,40€/στ

Τ.Κ. Γαβριάς

1) σχολ.έκτ.(αρ.κληρ.436)εμβαδ.14,25στρ.θέση«Αραμπάδες» τιμή εκκ 34,25€/στ

2) σχολ.έκταση(αρ.κληρ.206)εμβαδ.8,115στρ.θέση«Ρόγγια» τιμή εκκ 15,28€/στρ

3) σχολ.έκταση(αρ.κληρ.211)εμβαδ.6,245στρ.θέση«Ρόγγια» τιμή εκκ 19,86€/στρ

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτ. έκταση εμβαδ.10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» τιμή εκκίνηση 15,96€/στρ

2) δημοτική έκταση εμβαδ.7,375στρ. θέση «Μπούκες» τιμή εκκίνηση 24,08€/στρ

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολ. έκταση εμβαδού  7,686στρ. θέση «Δερβένι» τιμή εκκίνηση 20,00€/στρ

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» τιμή εκκίνηση 26,00€/στρ

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» τιμή εκκίνηση 28,00€/στρ

4) σχολική έκταση εμβαδ. 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» τιμή εκκίνηση 28,00€/στρ

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδ. 29στρ. θέση «Μουζιάκι»  τιμή εκκίνησης 20,08€/στρ

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολ.κλήροςεμβαδ.12,866στρ.θέση «Άγιοι Σαράντα» τιμή εκκίνηση 9,68€/στρ

2) σχολ.κλήροςεμβαδ.2,00στρ.«Μαραθιά-Χανόπουλο»τιμή εκκίνησης 16,08€/στ

3) δημοτ. έκταση εμβαδ.4,563στρ.«Λυγαριά Καμπής» τιμή εκκίνησης 21,28€/στρ

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) Δημοτική έκτ. εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.422) «Νησί» τιμή εκκίνησης 9,68€/στ

2) Σχολική έκτ. εμβαδ. 3,5 στρ.(αρ.κληρ.1203) «Τσιβίκια τιμή εκκίνησης 9,68€/στ

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδ.7,450 στρ. θέση «Καμάρες» τιμή εκκίνησης 32,80€/στ

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961στρ. θέση «Ράχες» τιμή εκκίνησης 24,00€/στρ

2) σχολική έκταση εμβαδ.6,5 στρ. θέση «Παλιομέτοχο» τιμή εκκίνησης 24,00€/στ

Τ.Κ. Καλαμιά

1) Δημοτική έκταση εμβαδ.5,5 στρ. θέση «Γκαμήλες» τιμή εκκίνησης 32,80€/στ

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» ποσό εγγύησης 24,80€

Τ.Κ. Γαβριάς

1) σχολ.έκταση(αρ.κληρ.436)εμβδ.14,25στρ.«Αραμπάδες»ποσό εγγύηση 48,80€

2) σχολ.έκταση(αρ.κληρ.206)εμβδ. 8,115στρ. «Ρόγγια» ποσό εγγύησης 12,40€

3) σχολ.έκταση(αρ.κληρ.211)εμβδ. 6,245στρ. «Ρόγγια» ποσό εγγύησης 12,400€

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδ. 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» ποσό εγγύησης 16,42€

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» ποσό εγγύησης 17,76€

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» ποσό εγγύησης 15,37€

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» ποσό εγγύησης  26,00€

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» ποσό εγγύησης 7,28€

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» ποσό εγγύησης 4,76€

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδ. 29στρ. θέση «Μουζιάκι»  ποσό εγγύησης 58,23€

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικ.κλήρος εμβαδ.12,866στρ.  «Άγιοι Σαράντα» ποσό εγγύησης 12,45€

2) σχολ.κλήρος εμβαδ. 2,00στρ.«Μαραθιά-Χανόπουλο» ποσό εγγύησης 3,22€

3) δημοτ. έκταση εμβαδού 4,563στρ.«Λυγαριά Καμπής» ποσό εγγύησης 9,71€

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) Δημοτική έκτ. εμβαδ.3,5 στρ.(αρ.κληρ.422)θέση «Νησί» ποσό εγγύησης 3,39€

2) Σχολική έκτασ εμβαδ.3,5 στρ.(αρ.κληρ.1203)θ «Τσιβίκια ποσό εγγύησης 3,39€

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδ.7,450 στρ. θέση «Καμάρες» ποσό εγγύησης 24,44€

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961στρ. θέση «Ράχες» ποσό εγγύησης 11,91€

2) σχολική έκταση εμβαδού 6,5 στρ. θέση«Παλιομέτοχο» ποσό εγγύησης 15,60€

Τ.Κ. Καλαμιά

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 5,5 στρ. θέση «Γκαμήλες» ποσό εγγύησης 18,04€

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον  τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ_ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ_ΦΙΛΟΘΕΗΣ