Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Αποφάσεις
Γνωμοδότηση Δήμου Αρταίων για περιβαλλοντική έκθεση σχετικά με αρδευτική γεώτρηση ιδιοκτησίας του κ. Βήχα Κων/νου, εκτιμώμενου βάθους 48μ και απόληψης νερού 2.100μ3 ετησίων, στη θέση «Βακούφικα» του Δ.Δ. Λιμίνης του Δ. Αρταίων Ν. Άρτας
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-ΣΕ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 282/2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση Δήμου Αρταίων για περιβαλλοντική έκθεση σχετικά με συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων, ιδιοκτησίας του κ. Χρήστου Σπύρου στο 3ο χλμ. Άρτας Ιωαννίνων, Τ.Κ. Ρόκκα, Δ.Ε. Φιλοθέης του Δ. Αρταίων, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-ΝΣ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 281/2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση Δήμου Αρταίων για έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υπό εγκατάσταση έργου «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας ιδιοκτησίας VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδικό θέσης «ΠΟΛΗ ΑΡΤΑΣ 2 (1002856)» σε υφιστάμενο κτίριο στην οδό Γ. Μάτσου 7 στη Δημοτική Κοινότητα Αρταίων της Δ. Ε. Αρταίων του Δ. Αρταίων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-Υ6 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 280/2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκδήλωση για τον Αμβρακικό κόλπο σε συνεργασία με την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-Ψ0 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 279/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εορτή του Αγίου Νικολάου στην Τ.Κ. Ανέζας Δ.Ε. Αμβρακικού
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-ΞΤ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 278/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εορτή του Αγίου Νικολάου στην Τ.Κ. Ρόκκας Δ.Ε. Φιλοθέης
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-ΙΕ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 277/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τ.Κ. Χαλκιάδων Δ.Ε. Φιλοθέης
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-71 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 276/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Οργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων, στο Κάστρο της Άρτας
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-15 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 275/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Περί αναπροσαρμογής ενοικίου
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-ΒΚ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 274/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αρταίων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-ΜΔ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 273/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός μελών Δ.Σ. Διαδημοτικής επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-Β9 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 272/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί διατήρησης λειτουργίας Διαδημοτικής επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-7Μ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 271/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός μελών Δ.Σ. \"ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ\", με διακριτικό τίτλο Α.Δ.Α.Ε.»
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-65 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 270/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί διατήρησης λειτουργίας της «ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ» με το διακριτικό τίτλο «Α.Δ.Α.Ε.ΟΤΑ»
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-ΧΦ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 269/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού καταστήματος Ψαραγοράς στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ»
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-Γ5 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 268/2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση για χρήση οχημάτων προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δ. Αρταίων
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-ΞΙ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 267/2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επί ενστάσεως της εταιρείας «Βασιλική Παπαχρήστου Κασαή & ΣΙΑ Ο.Ε. Τεχνική Εταιρεία» αναδόχου του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις και Βελτιώσεις Εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Φιλοθέης»
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-ΜΗ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 266/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Υποβολή πρότασης για το έργο: «Βελτίωση υποδομών στην περιοχή ανάπλασης Τριγώνου» στα πλαίσια της πρόσκλησης 45 του Επιχειρησιακού προγράμματος «Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013»
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-Ν2 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 265/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Υποβολή πρότασης για το έργο: «Κατασκευή νέου υδατόπυργου στην Καλαμιά Άρτας και σύνδεσή του με το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της πρόσκλησης 27 του Επιχειρησιακού προγράμματος «Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013»
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-ΠΠ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 264/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του Συνδέσμου Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας για την πράξη «Αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου κεντρικού αγωγού δικτύου ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Ν. Άρτας»
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΨΑ-Δ6 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 263/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 567 568 569 570 571 574