Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας
Διοίκηση