Αντιδήμαρχος Τουρισμού Εξωστρέφειας & Επιχειρηματικότητας
Διοίκηση