Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

24 Ιανουαρίου 2024

9ΙΖΡΩΨΑ-ΥΔΞ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ