Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Αναρτήθηκαν σήμερα 3/12/2019 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων,οι πίνακες κατάταξης, οι πίνακες συνολικής ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων, οι πίνακες επιλογής και οι πίνακες απορριπτέων.

03 Δεκεμβρίου 2019

Αναρτήθηκαν σήμερα 3/12/2019, ημέρα Τρίτη, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων, μετά από εντολή του Δημάρχου, οι πίνακες κατάταξης, οι πίνακες συνολικής ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων, οι πίνακες επιλογής και οι πίνακες απορριπτέων, που αφορούν:

Α) στην πρόσληψη προσωπικού, συνολικά ενός (1) ατόμου  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αρταίων, ειδικότητας ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (κωδ. Θέσης 100), σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 του Δήμου Αρταίων

Β) στην πρόσληψη προσωπικού, συνολικά δύο (2) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Ανάπτυξης  και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε (Χορτοκοπτικού 75 PS) (κωδ. Θέσης 101) και ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ (κωδ. Θέσης 102) αντίστοιχα,  σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 του Δήμου Αρταίων.

 

SCAN – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ 1-2019 – ΚΩΔ. 100 – ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ SCAN – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ 2 – 2019 – ΚΩΔ. 101 – ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ SCAN – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ 2 – 2019 – ΚΩΔ. 102 – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ