Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ) στo πλαίσιo λειτουργίας της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ)

23 Απριλίου 2024

Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σε εφαρμογή της υπ. αριθ. 71934/7-3-2024 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β’ 1863), με την οποία τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Ασφάλειας Φραγμάτων και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 αυτού, αναρτάται η υπ. αριθ. 105688/12-04-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, που αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο της λειτουργίας της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων ( ΔΑΦ), καθώς και των συνοδών εγγράφων αυτής, ήτοι:

1. Υπόδειγμα Αίτησης για υποβολή υποψηφιότητας για ΟΕΦ και
2. Υπόδειγμα Πίνακα Εργασιακής Εμπειρίας σχετικής με Φράγματα
Στην Πρόσκληση αναφέρεται ρητά ότι οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, στο email daf@ggde.gr, μέχρι 27-05-2024.