Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ3/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

24 Αυγούστου 2023

Αναρτήθηκαν σήμερα 24/8/2023 στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα (https://www.arta.gr/category/prokiryxeis/) οι  πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα πέντε (85) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Αρταίων,ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων (79 ατόμων ΜΕΡΙΚΗΣ & 6 ατόμων ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ), σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023 του Δήμου Αρταίων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι  εξής  πίνακες:

  1. Συνολική Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων (Σύνολο Υποψηφίων) Πλήρους & Μερικής Απασχόλησης
  2. Πίνακας Κατάταξης  και βαθμολογίας υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης
  3. Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Πλήρους Απασχόλησης
  4. Πίνακας  Απορριπτέων

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από 25/8/2023 έως και 28/8/2023. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos@arta.gr.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων θα ανακοινωθούν, αντίστοιχα, οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων – προσληπτέων, οι οποίοι, ομοίως, θα αναρτηθούν  στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Ανακοινώνεται, επίσης, από την επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων προκειμένου για την αποφυγή τυχόν περιττών αντιρρήσεων ότι θα βρίσκεται στη διάθεση των υποψηφίων, από 25/8/2023 έως και 28/8/2023, ώρες 08:00π.μ – 12:00μ.μ., στο 1ο όροφο του Δημαρχείου (Γρ. Προσωπικού), για παροχή διευκρινήσεων και αυτοπρόσωπη και επιτόπια αντιπαραβολή των δικαιολογητικών τους και της μοριοδότησής τους.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ