Χωρίς κατηγορία

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράτασης υποβολής προσφορών σε ΠρόσκλησηΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΦΥΛΑΞΗ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΟΕΙΔΩΝ), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

13 Ιουλίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αρ.Πρ. : 16199 Οικ.

Ημ.Πρ. : 13/07/2022

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου

Τηλ. : 2681362136

Πληρ. : Ιωάννης Πάνου

e-mail: panou_ioannis@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράτασης υποβολής προσφορών σε Πρόσκληση

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 15408/05-07-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010866280) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΦΥΛΑΞΗ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΟΕΙΔΩΝ), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την παράταση κατάθεσης προσφορών για την ανάθεση των εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπροβάτων και βοοειδών), για το έτος 2022 ΄μέχρι την Παρασκευή 29/07/2022 και ώρα 14:00.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ