Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

05 Δεκεμβρίου 2018

ΑΔΑ: 7ΥΩΣΩΨΑ-ΔΓΤ

                                                                                Ημερομηνία   05/12/2018

                                                                                αρ. πρωτ.  29512/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/νση : Περιφ. οδός & Αυξεντίου  Άρτα – ΤΚ 47100

Πληρ. : Αικ. Σιωζου

Τηλ. 2681362235
FAX: 2681362254

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Παράταση Διαγωνισμού «Έργα οδοποιίας

(ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)»

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 26463 / 31-10-2018 (ΑΔΑM: 18PROC003925595) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)»
  2. Του αριθ. 77949 διαγωνισμού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
  3. Την αρ. 572/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την παράταση ελέγχου δικαιολογητικών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών σύμφωνα με την αρ. 572/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

& α.α. ο Αντιδήμαρχος Αρταίων

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

13. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ