Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ανακοίνωση παράτασης Διαγωνισμού, Προμήθειας οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο)Δήμου Αρταίων

26 Απριλίου 2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              Άρτα: 26/04/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ. πρωτ.:9474/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου και Προμηθειών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος – Πάνου Ιωάννης

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προμήθειας οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο)Δήμου Αρταίων

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

Την αριθμ. 7808(ΑΔΑM: 18PROC002887347) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων (Επιβατικά , Ελαφρύ  Ημιφορτηγό, Μεταχειρισμένο Φορτηγό  Γερανοφόρο).

  1. Τους αριθ. 56075 (επιβατικά) 56076(ελαφρύ ημιφορτηγό) και αριθ. 56077(προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού), διαγωνισμών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
  2. Την απόφαση οικονομικής επιτροπής με αρ.196/2018.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την παράταση κατάθεσης ηλεκτρονικών προσφορών για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων (προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού Υπηρεσίας Πρασίνου) που λήγει στις (30-4-2018) κατά (5) πέντε ημέρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ.ΩΟΩΝΩΨΑ-32Μ_signed