Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ(80610)για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων με 8μηνες συμβάσεις 2019

11 Οκτωβρίου 2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                        Άρτα: 10/10/2019                                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                              Αρ. πρωτ.: 22437/2019

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου και Προμηθειών

Πληρ.: Πάνου Ιωάννης

Τηλ.:2681362208- Fax : 2681362269

e-mail :panou_ioannis@ arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 .

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

Την αριθ. 21588/2019 (ΑΔΑM: 19PROC005647280) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων με 8μηνες συμβάσεις  2019.

 

  1. Τον αριθ. 79390, διαγωνισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
  2. Τη διόρθωση που απαιτήθηκε στο σύστημα και τον νέο συστημικό αριθμό

            80610.

 

 

                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την παράταση κατάθεσης ηλεκτρονικών προσφορών για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων 2018, που λήγει στις (18-10-2019) κατά (7) επτά ημέρες ήτοι 25/10/2019 και στον διαγωνισμό με νέο συστημικό αριθμό 80610.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΠ 8ΜΗΝΩΝ 2019