Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας

29 Ιανουαρίου 2020

                                                                                                       ΑΔΑ: Ω074ΩΨΑ-ΧΦ4

                                                                                                              Άρτα 29/01/2020

                                                                                   Αριθμός πρωτοκόλλου 2007/2020

                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/νση : Περιφ. οδός & Αυξεντίου

Άρτα – ΤΚ 47100

Πληρ. : Αικ. Σιωζου

Τηλ. 2681362235
FAX: 2681362254

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση Διαγωνισμού «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας»

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 28800 / 17-12-2019 (ΑΔΑM: 19PROC006049738) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας»
  2. Του αριθ. 81149  διαγωνισμού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
  3. Την αρ. 25/2020  απόφαση της οικονομικής επιτροπής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την παράταση ελέγχου δικαιολογητικών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών σύμφωνα με την αρ.  25/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ