Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

21 Δεκεμβρίου 2021

ΩΓΓΜΩΨΑ-031

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                 Άρτα 21-12-2021

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών                                                              Αρ. Πρωτ. 28027

Πληρ.: Χαιρέτη Αγγελική

Τηλ.:2681362173

Fax : 2681362269

e-mail : chaireti@arta.gr

 

 

                                                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         Νέα Ενημέρωση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021 Δήμου Αρταίων.

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Τσιρογιάννης Χρήστος έχοντας υπ’ όψιν τα εξής :

  1. Την αριθμ. 26132/30-11-2021  διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021  του Δήμου Αρταίων.
  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
  2. Το ΥΨηΔ έγγραφο με αρ. Πρωτ. 43492/2021 του Υπουργείου Ψηφιακής. διακυβέρνησης Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
  1. ΥΨηΔ έγγραφο με αρ. Πρωτ.44994 του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης και σύμφωνα με το παραπάνω υπ΄αριθμ.4 έγγραφο  του Υπουργείου, ορίζουμε νέα μοναδική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 23-12-2021 (προς αντικατάσταση της προηγούμενης ορισθείσας 22-12-2021).

Το άνοιγμα των προσφορών θα διενεργηθεί στις 28/12/2021.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ