Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετάθεσης κατάθεσης προσφορών και ανοίγματος προσφορών σε ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2020-2021»

09 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΔΑ: 60Γ6ΩΨΑ-ΒΥΤ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Άρτα: 09-09-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                    Αρ.Πρωτ.: 20317

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάθεσης κατάθεσης προσφορών και ανοίγματος προσφορών σε ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2020-2021»

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 18648 / 25-08-2020 (ΑΔΑM: 20PROC007219489) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2020-2021»
  2. Τους αριθ. 96021 και 96022 αριθμούς διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ
  1. Την αριθ. 24666 / 08-09-2020 πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό κατά μια (1) ημέρα, ήτοι από την Τετάρτη 09-09-2020 και ώρα 15:00 στην Πέμπτη 10-09-2020 και ώρα 15:00.   Αντίστοιχα θα μεταφερθεί και η ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών από την Τρίτη 15-09-2020 και ώρα 10:00 στην ημέρα Τετάρτη 16-09-2020 και ώρα 10:00.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ