Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ανακοίνωση για τα κατασκευαστικά ελαττώματα επί της οδού Μικράς Ασίας

03 Φεβρουαρίου 2022

Σχετικά με τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στη νέα αντιολισθηρή στρώση ασφάλτου επί της οδού Μικράς Ασίας, από το ύψος της οδού Σμύρνης έως την οδό Κομμένου, σας ενημερώνουμε ότι η επιβλέπουσα Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, έχει γνώση για το πρόβλημα από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε.

Οι υπηρεσίες έχουν κινηθεί τάχιστα, έχοντας ήδη απευθυνθεί με το αριθμ. πρωτ. 29088/18/1/2022 έγγραφο της, στην ανάδοχο εταιρεία η οποία ανέλαβε την εκτέλεση του έργου. Επιπλέον, το θέμα παρακολουθεί προσωπικά ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και ο Υπεύθυνος παρακολούθησης του έργου, ώστε η αποκατάσταση να υλοποιηθεί σύμφωνα με τον τρόπο που υποδείχτηκε ύστερα από επιτόπια αυτοψία  της Υπηρεσίας του Δήμου.