Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ανακοίνωση για Ματαίωση διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά) Δήμου Αρταίων

13 Οκτωβρίου 2017

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

                                                                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      

 

                     

                                                                    Άρτα    11/10/2017

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   αρ.πρ.: 39233

  ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

 

 

Θέμα: Ανακοίνωση για Ματαίωση διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά) Δήμου Αρταίων.

 

 

 

Ανακοινώνουμε τη ματαίωση διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά) Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Αριθ. Απόφασης 507/2017, <<μερική  ακύρωση της αρ. 426/2017 Α.Ο.Ε. όσον αφορά το τμήμα 1: «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων (επιβατικά και ελαφρύ ημιφορτηγό) και την τροποποίηση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου να υπάρξει ενδιαφέρον για την προμήθεια των οχημάτων>>.

 

 

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                        

 

 

                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

507-2017 2ο ΕΚΤ Ακύρωση διαγ. προμ. οχημάτων