Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ανακοίνωση Ενημέρωση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021

14 Δεκεμβρίου 2021

ΑΔΑ: 6Θ96ΩΨΑ-Ο5Ε

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                            Άρτα 10-12-2021

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Χαιρέτη Αγγελική                                                                                               Αρ. Πρωτ. 27165

Τηλ.:2681362173

Fax : 2681362269

e-mail : chaireti@arta.gr

 

 

                                                                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021 Δήμου Αρταίων.

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Τσιρογιάννης Χρήστος έχοντας υπ’ όψιν τα εξής :

  1. Την αριθμ. 26132/30-11-2021  διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021  του Δήμου Αρταίων.
  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Το ΥΨηΔ έγγραφο με αρ. Πρωτ. 43492/2021 του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

 

Σύμφωνα με την διακήρυξη τελευταία ημέρα κατάθεσης προσφορών για τον διαγωνισμό ήταν η 15/12/2021. Όμως με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου μπορείτε να καταθέτετε προσφορές μέχρι και την 14/12/2021 επειδή το σύστημα δεν θα λειτουργεί από 15/12/2021 έως και 21/12/2021.

Προς αντικατάσταση της 15/12/2021 μπορείτε να καταθέσετε προσφορές στις 22/12/2021 και μόνο για αυτή την ημέρα.

Το άνοιγμα των προσφορών θα διενεργηθεί την αμέσως επόμενη ημέρα 23/12/2021.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ