Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΚΔΑΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2018-2019ETΩΝ 2018-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ

09 Οκτωβρίου 2018

ΑΔΑ:ΨΩ64ΩΨΑ-ΟΚΘ

                                                                                                                       

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Άρτα:09/10/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                  
                                 Αρ. πρωτ.: 24092/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
     

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΚΔΑΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2018-2019ETΩΝ 2018-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Στην περίληψη διακήρυξης αρ. πρωτ. 23461/03-10-2018, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο<< ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΚΔΑΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ETΩΝ 2018-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ >> , αρ. ΕΣΗΔΗΣ 64173 (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 23460/2018) , εκ παραδρομής έχει συμπεριληφθεί το ποσό, προϋπολογισθείσης αξίας 153.954,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που αναλογεί στο 2019 και πρέπει να προστεθεί και το ποσό 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που αντιστοιχεί  στο 2018, ήτοι συνολικό προϋπολογισθέν ποσό διακήρυξης 169.954,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ