Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

02 Αυγούστου 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 40 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ
171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
χορηγούνται βραχυχρόνιες άδειες για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθορίστηκαν για τη Δημοτική Κοινότητα
Άρτας οι κάτωθι θέσεις στάσιμου εμπορίου για ψήσιμο κάστανων και
καλαμποκιών ως εξής:
Α/Α Τοποθεσία
1 Πλατεία Κρυστάλλη
2 Πλατεία Ζέρβα (περίπτερο)
3 Εκκλησάκι Αγίου Μάρκου
4 Πλατεία Μονοπωλίου (έξω από το
μεσαίο περίπτερο)
5 Σκουφά και Μάνθα (Άγ. Δημήτριος)
6 Σκουφά και Γριμπόβου
7 Κεντρική πλ. Αγ. Αναργύρων (Άγ.
Θεράποντα)
8 Κεντρική πλ. Εργατικών Κατοικιών
9 Πλατεία Γλυκορίζου
Κατάθεση δικαιολογητικών την 8η Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00π.μ.
με 11:00π.μ.
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση, στην οποία θα δηλώνεται το είδος (κάστανα ή καλαμπόκια), ο
επιθυμητός χώρος άσκησης της υπαίθριας βραχυχρόνιας δραστηριότητας,
σύμφωνα με την αρ.295/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και
το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησής τους, το οποίο δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες, την οποία και θα πρωτοκολλήσουν στη
συνέχεια στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου.
2. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα.
Υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά θα αποκλειστούν. Για την επιλογή των
υποψηφίων θα χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο το οικογενειακό τους εισόδημα. Ο
υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση.
Πληροφορίες παρέχονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι Ανδρέου Μαρία, Καψάλη
Κλεονίκη στα τηλέφωνα 26813 62289 και 26813 62244.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Με εντολή Δημάρχου
Η υπάλληλος του Δήμου
Κλεονίκη Καψάλη

 

 

[embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2018/08/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΣΤΑΣΙΜΟ-ΕΜΠΟΡΙΟ-Νο2.pdf” download=”all” viewer=”google”]