Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ανακοίνωση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Άρτας (από συνοπτικό διαγωνισμό)

11 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΔΑ: ΩΔΟΘΩΨΑ-Ν2Ξ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Άρτα: 11-09-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 21381

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

διενέργειας διαπραγμάτευσης για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Άρτας (από συνοπτικό διαγωνισμό)

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 19737 / 23-08-2018 (ΑΔΑM:18PROC003594059) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σίτιση μαθητών του μουσικού σχολείου.
  2. Την αριθ. 454 /2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΩΗΥΩΨΑ-ΦΚΣ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου για το συνολικό ποσό των 33.287,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αρταίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (3ος όροφος), Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, την Δευτέρα 17-09-2018, ώρα 10:00 έως 10:30, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης, δηλαδή 17-09-2018 και ώρα 10:30

Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε. Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών και αποθηκών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ