Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού «προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων»

26 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΔΑ:ΩΝΕΗΩΨΑ-ΖΛΠ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα : 26-09-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 22842

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού «προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων»

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 22067 / 19-09-2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων.
  2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Το αριθ. 22655 / 25-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω διαγωνισμού και συγκεκριμένα για την Ομάδα 1Η ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε το εξής:

Στις τεχνικές προδιαγραφές αναγράφεται η λέξη περίπου όσο αφορά την διάρκεια ζωής των λαμπτήρων. Για παράδειγμα στα Α/Α 2 , 3 & 4 αναγράφεται μέσος χρόνος ζωής περίπου 30.000 ώρες.

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε τι εύρος απόκλισης καλύπτει ο όρος «περίπου», πχ ±5% ;

Για παράδειγμα, θα γίνει δεκτός λαμπτήρας με μέσο χρόνο ζωής 25.000 ώρες ;

 

Απάντηση:

 

Σας ενημερώνουμε ότι, για την Ομάδα 1η Λαμπτήρες στην οποία αναγράφεται η λέξη περίπου και αφορά τη διάρκεια ζωής τους, το εύρος απόκλισης που καλύπτει ο όρος «περίπου» αντιστοιχεί στο -10% από την αναγραφόμενη τιμή.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ