Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού.

13 Ιουλίου 2020

ΑΔΑ: 9ΠΦΒΩΨΑ-ΤΞ4

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 13-07-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 15128

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 14888 / 09-07-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού.
  2. Το υπ’ αριθ. 15100 / 13-07-2020 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 200 παρ. 5α και 219 παρ.4, καθώς και του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).
  2. Τις διευκρινήσεις του Τμήματος Πρασίνου.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Για τα είδη με Α/Α 36 έως Α/Α 44 πρόκειται για είδη ορειχάλκινα ή πλαστικά? Αν είναι πλαστικά πόσων ατμοσφαιρών?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ό,τι αφορά  τον Α/Α 36   δηλαδή  ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/4″ ΘΗΛ.  η τιμή αναφέρεται σε πλαστικό είδος   με  τουλάχιστον   6 atm. Ο Α/Α 44  δηλαδή  ΚΑΝΟΥΛΑ 1/2′ ΓΑΛ. ΜΠΙΛΙΑ αναφέρεται  σε ορειχάλκινο είδος

 

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ