Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ CE ISO ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

27 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΔΑ: 63Σ7ΩΨΑ-320

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα : 27-09-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 23119

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού «προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων»

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 22067 / 19-09-2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων.
  2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Το αριθ. 22837 / 27-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

1η ερώτηση:

Για όλα τα προσφερόμενα υλικά απαιτείται η κατάθεση των τεχνικών φυλλαδίων των υλικών.

Εκτός από αυτά ,επιθυμείτε να κατατεθούν τα πιστοποιητικά CE και ISO για το κάθε υλικό?

(Σύμφωνα με το παράρτημα Ι ,στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης σελίδα 34 ,αναφέρει ότι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και το ISO το ζητάτε μόνο για τα φωτιστικά)

Αν δεν χρειάζεται η κατάθεσή τους, θέλετε υπεύθυνη δήλωση η οποία να αναφέρει ότι όλα τα προσφερόμενα υλικά φέρουν CE και παράγονται από βιομηχανικές μονάδες πιστοποιημένες με ISO?

1η απάντηση:

σας ενημερώνουμε ότι, για το κάθε υλικό του διαγωνισμού θα πρέπει να κατατεθούν τα πιστοποιητικά CE και ISO.

 

 

2η ερώτηση:

Τα τεχνικά φυλλάδια είναι αποδεκτά και στην Αγγλική γλώσσα ,σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 της διακήρυξης, σελίδες 9-10.Το ίδιο ισχύει και για όποια CE και ISO θα κατατεθούν?

2η απάντηση:

Ναι, και τα CE και ISO μπορούν να κατατεθούν στην Αγγλική γλώσσα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ