Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων

12 Δεκεμβρίου 2019

ΑΔΑ: Ψ22ΟΩΨΑ-ΚΓΩ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 12-12-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 28331

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 27736 / 06-12-2019 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων
  2. Το αριθ. 28300 / 12-12-2019 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Την διευκρίνιση του Τμήματος Πρασίνου

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης στο άρθρο 7 «Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, μη αυτοματοποιημένο» με ποσότητα 43.000 τεμάχια και τιμή 0,01 η συνολική τιμή είναι 430,00 ευρώ και όχι 236,50 ευρώ που αναγράφεται στο προϋπολογισμό.  Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τι ισχύει.

 

Απάντηση:

Σας διευκρινίζουμε ότι στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης στο άρθρο  7 που αφορά την «άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης , μη αυτοματοποιημένο» με ποσότητα 43.000 τεμάχια η τιμή 0,01 προκύπτει από την στρογγυλοποίηση της τιμής  0,0055 κατά τον υπολογισμό της αντίστοιχης συνάρτησης  στο φύλλο excel  του ενδεικτικού προϋπολογισμού, οπότε προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό  χρέωση της ανωτέρω εργασίας 43.000 τεμάχια  * 0,0055 = 236,50 €  χωρίς τον ΦΠΑ.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ