Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου, υλικών μηχανογράφησης Δήμου Αρταίων.

28 Ιουλίου 2020

ΑΔΑ: 6ΙΩ1ΩΨΑ-05Σ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα 28-7-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αριθ. Πρωτ. 16575

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Χαιρέτη Αγγελική

Τηλ.:2681362173

Fax : 2681362269

e-mail : chaireti@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου, υλικών μηχανογράφησης Δήμου Αρταίων.

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Τσιρογιάννης Χρήστος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 16233 /24-7-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου, υλικών μηχανογράφησης του Δήμου Αρταίων.
  2. Το υπ’ αριθ. 16559 / 28-7-2020 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 200 παρ. 5α και 219 παρ.4, καθώς και του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).
  2. Τις διευκρινήσεις του Τμήματος Προμηθειών και αποθηκών

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 ΚΑΙ Α3 ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣ ΖΗΤΑΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ , ΠΡΟΧΩΡΟΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΣΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΑΣ ΤΟ ΣΥΓΚΚΕΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΕΛΛΕΙΠΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΑΣ

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής παραλείφθηκε ο πίνακας ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας Β χαρτί φωτοτυπικό, του ως άνω διαγωνισμού, ενώ αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στην τεχνική έκθεση.

Ο πίνακας για το φωτοτυπικό χαρτί είναι ο παρακάτω

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ Β (cpv 30197630-1)        
Α/Α ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΚΟΣΤΟΣ
1 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 (80 g/m2) ΛΕΥΚΟ ΠΑΚ 2880 3,200 9.216,00
2 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α3 (80 g/m2) ΠΑΚ 80 5,600 448,00
2960 ΣΥΝΟΛΟ 9.664,00
ΦΠΑ 24% 2.319,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.983,36

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

  ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 7-2020