Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για τις προμήθεια ελαιολιπαντικών του Δήμου Αρταίων και των Νομικών Προσώπων του.

16 Δεκεμβρίου 2019

ΑΔΑ: ΨΔΙΣΩΨΑ-0Β1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 16-12-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 28644

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για τις προμήθεια ελαιολιπαντικών του Δήμου Αρταίων και των Νομικών Προσώπων του.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 27106 / 29-11-2019 διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαιολιπαντικών του Δήμου Αρταίων και των Ν.Π. του (ΕΣΗΔΗΣ 82037)
  2. Το υπ’ αριθ. 28502 / 13-12-2019 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Την απάντηση με ημερομηνία 16-12-2019 του Γραφείου Κίνησης του Δήμου

 

Διευκρινίζει τα εξής:

 

Ερώτηση:

Στην 18-10-2019 Μελέτη αναφέρεται για το παρακάτω λιπαντικό:

  • Α/Α 18: ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 5W30 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑPI SN/SM/CF, ACEA A1/B1, A5,B5.

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές λαδιών ACEA 2016, η προδιαγραφή ΑCEA A1/B1 είναι καταργημένη και δεν υφίσταται πια. Η προδιαγραφή ACEA A5/B5 είναι η πλέον σύγχρονη και υπερκαλύπτει την Α1/Β1 (επισυνάπτεται το έγγραφο ACEA). Επομένως εκ παραδρομής πιθανώς αναφέρθηκε η προδιαγραφή ACEA A1/B1 συσωρευτικά με τις υπόλοιπες API SN/SM/CF, ACEA A5/B5. Το αντίστοιχο link είναι το παρακάτω: https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_European_oil_sequences_20 16.pdf

Παρακαλώ διευκρινήστε μας ποιες είναι οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται για το συγκεκριμένο λιπαντικό και θα γίνουν αποδεκτές κατά την υποβολή της προσφοράς.

 

Απάντηση:

Σε ερώτημα  για το προϊόν 18 (Λάδι κινητήρα  πετρελαίου 5w30 επιβατικά),  του πίνακα της μελέτης για το διαγωνισμό ¨Προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών Δ. Αρταίων και Νομικών του Προσώπων 2019-2020-2021¨ ,  οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται κατά την υποβολή της προσφοράς για το συγκεκριμένο λιπαντικό είναι API SN/SM/CF, ACEA A5/B5 .

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ