Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση ανοικτού διαγωνισμού για τις δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμο Αρταίων

29 Νοεμβρίου 2019

ΑΔΑ: 6ΤΟΖΩΨΑ-ΤΘΘ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 29-11-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 27128

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση ανοικτού διαγωνισμού για τις δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμο Αρταίων

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 25969 / 19-11-2019 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων (ΕΣΗΔΗΣ 81857)
  2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Την απάντηση του Τμήματος Πολιτιστικής & Τουριστικής Ανάπτυξης

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Σχετικά με τον Διαγωνισμό υπάρχει αναντιστοιχία στα ποσά της Κατηγορίας (Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων και αμοιβή καλλιτεχνών) -Ενδεικτικός προϋπολογισμός στη σελ. 48 όπου το ποσό που αναφέρεται είναι 64.300 ευρώ ενώ στο Τιμολόγιο Μελέτης-Τεχνικά Χαρακτηριστικά στη σελ. 64 αναφέρεται το ποσό των 66700. Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί η διαφορά. Επιπρόσθετα, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αναλυτικά ο τρόπος που θα πρέπει να γίνει η προσφορά σχετικά με την Ενότητα 1 Διοργάνωση Εκδηλώσεων (ηχοφωτιστική κάλυψη και αμοιβή καλλιτεχνών).

 

Απάντηση:

 

Στη σελίδα 64 της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού αναφέρεται λανθασμένα  το ποσό των 44.700,00€. Το σωστό ποσό, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο συγκεντρωτικό πίνακα δαπανών ανά κατηγορία της σελίδας 48 της ίδιας διακήρυξης, είναι 42.300,00€ (64.300,00€ μείον 22.000,00€ που αφορούν στις αμοιβές καλλιτεχνών).

Οι υποψήφιοι που θα δώσουν προσφορά για την πρώτη ενότητα (ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων και αμοιβή καλλιτεχνών), θα δώσουν λοιπόν ΣΥΝΟΛΙΚΗ πρόσφορα για τις υπηρεσίες της εν λόγω ενότητας. Στις μεν αμοιβές καλλιτεχνών θα παραθέσουν αυτούσιο το ποσό (22.000,00€), ενώ στην ηχοφωτιστική κάλυψη θα δώσουν το ποσό με την αντίστοιχη προσφορά τους (42.300,00€ μείον το ποσό της έκπτωσης που θέλουν να δώσουν). Το άθροισμα των δύο ποσών (22.000,00€ + προσφορά για την ηχοφωτιστική κάλυψη) θα αποτελεί την προσφορά του κάθε υποψήφιου.

Το ίδιο ακριβώς θα ισχύσει και για την υποβολή προσφορών στην έβδομη ενότητα «Διαφήμιση/Προβολή»: οι υποψήφιοι θα δώσουν ΣΥΝΟΛΙΚΗ πρόσφορα για τις υπηρεσίες της εν λόγω ενότητας. Στη μεν «προβολή εκδηλώσεων» θα παραθέσουν αυτούσιο το ποσό (19.000,00€), ενώ στις «υπηρεσίες συντονισμού – δημιουργικό μέρος της διαφήμισης» θα δώσουν το ποσό με την αντίστοιχη προσφορά τους (10.000,00€ μείον το ποσό της έκπτωσης που θέλουν να δώσουν). Το άθροισμα των δύο ποσών (19.000,00€ + προσφορά για τις «υπηρεσίες συντονισμού – δημιουργικό μέρος της διαφήμισης» θα αποτελεί την προσφορά του κάθε υποψήφιου.

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ