Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση (2η) συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων Δήμου Αρταίων.

05 Φεβρουαρίου 2020

ΑΔΑ: ΩΕΥ7ΩΨΑ-7ΙΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 05-02-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 2504

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση (2η) συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων Δήμου Αρταίων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 2028 / 30-01-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων του Δήμου Αρταίων.
  2. Το υπ’ αριθ. 2487 / 05-02-2020 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 200 παρ. 5α και 219 παρ.4, καθώς και του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).
  2. Τις διευκρινήσεις του Γραφείου Κίνησης και του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας για πιθανό ιστορικό ζημιών αναφορικά με την ασφάλιση χορτοκοπτικών μηχανημάτων και για τον προσδιορισμό του ύψους της δαπάνης των δημοσιεύσεων (αρχικών και επαναληπτικών) στον Τύπο.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Α) Αναφορικά με το ιστορικό ζημιών κατά τη περυσινή περίοδο για τα χορτοκοπτικά μηχανήματα (πλάτης) του Δ. Αρταίων, τα περιστατικά ζημιών ήταν τέσσερα (4)  σε παρμπρίζ οχημάτων, χωρίς να γνωρίζουμε το ακριβές κόστος ζημίας για τα συγκεκριμένα περιστατικά.

Β) Το κόστος της αρχικής δημοσίευσης ανέρχεται στα 136,40 € με τον ΦΠΑ.  ΑΝ παραστεί ανάγκη για επαναληπτικό διαγωνισμό το κόστος της δημοσίευσης θα κυμανθεί στο ίδιο ποσό.

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ