Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, tablets και συστήματος προτεραιότητας για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ (Ελλάδα 2.0).

10 Ιανουαρίου 2023

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Άρτα : 10-01-2023

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 746

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail :petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, tablets και συστήματος προτεραιότητας για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ (Ελλάδα 2.0).

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 30752 / 27-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011901651) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, tablets και συστήματος προτεραιότητας για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ (Ελλάδα 2.0).
  2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθ. πρωτ.: 524 / 09-01-2023 και 730 / 10-01-2023.
  3. Τις διευκρινήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

Διευκρινίζει τα εξής:

            Όσον αφορά τα ερωτήματα (2 σχετικό) που απευθύνθηκαν στην υπηρεσία μας για την προδιαγραφή που αφορά στην ισχύ του τροφοδοτικού των υπολογιστών (Ομάδα Α) της διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, tablets και συστήματος προτεραιότητας για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ (Ελλάδα 2.0)» (1 σχετικό), διευκρινίζουμε ότι απαιτείται η ισχύς του τροφοδοτικού να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 300Watt και κατά συνέπεια δεν μπορούν να γίνουν δεκτές προσφορές για υπολογιστές με ισχύ τροφοδοτικού μικρότερης των 300Watt.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ